Μελέτες

ΕΝΕΑ  PROJECT SERVICES
Νίκος Τελλίδης & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τεχνικό Γραφείο


 

Ολοκλήρωση και αναθεώρηση, όταν είναι απαραίτητο, της προμελέτης για οριστικοποίηση του συνόλου των επιλογών που συνθέτουν το έργο και επηρεάζουν την επένδυση. 

Εκπόνηση των απαιτούμενων κατά περίπτωση πρόσθετων μελετών, όπως εδαφοτεχνική μελέτη, έρευνα ποιότητας σκυροδέματος ή άλλων υλικών, λεπτομερής αποτύπωση και φωτογράφηση ( σε υπάρχουσες κατασκευές ), έρευνα της υποδομής της ευρύτερης περιοχής για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του έργου, διάθεση αποβλήτων, συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, τηλεπικοινωνίες, κ.λ.π.

Αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων σε συνδυασμό με το υπάρχον engineering και την προμελέτη. 

Μελέτη για την έκδοση άδειας ίδρυσης (Κτηνιατρική), άδειας εγκατάστασης (Διεύθυνση Ανάπτυξης / Βιομηχανίας), μελέτη πυροπροστασίας (Πυροσβεστική Υπηρεσία), μελέτη συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων (Δ/νση Υγιεινής), μελέτες αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την έκδοση οικοδομικής άδειας (Πολεοδομία).

Μελέτες κατασκευαστικές και σχέδια, τεύχη λεπτομερειών και μεθόδων εργασίας, ανά φάση κατασκευής. Μελέτες βιομηχανικής ψύξης, ειδικών αερίων ατμού κ.λ.π. Ο χρόνος και το κόστος για το υψηλό αυτό επίπεδο σχεδιασμού, συμψηφίζεται με το μειωμένο κόστος κατασκευής αυξάνοντας την ποιότητα της.