Όροι

ΕΝΕΑ  PROJECT SERVICES
Νίκος Τελλίδης & ΣΙΑ Ε.Ε.

Τεχνικό Γραφείο


 

Η εταιρεία  ΕΝΕΑ PROJECT SERVICES - Νίκος Τελλίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. δραστηριοποιείται την τελευταία  δεκαετία κατά κύριο λόγο στο χώρο των γεωργοκτηνοτροφικών βιομηχανιών και  της ενέργειας, καλύπτοντας τις αυξανόμενες ανάγκες για ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού  και της ανάπτυξης που επιβάλλει ο ενιαίος Ευρωπαϊκός χώρος.

Οι νέες αυστηρές προδιαγραφές της Ε.Ε. σχετικά με την παραγωγή και την διακίνηση τροφίμων και οι σκληρές συνθήκες ανταγωνισμού, κάνουν επιτακτική την προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα το ταχύτερο δυνατό.

Ταυτόχρονα όμως το οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας με τις ιδιαιτερότητες και τα  προβλήματά  του, κάνουν το έργο αυτό ιδιαίτερα δύσκολο.

Η ΕΝΕΑ PROJECT SERVICES είναι έτσι ακριβώς οργανωμένη ώστε να προσφέρει  λύσεις, αντιμετωπίζοντας στο σύνολό του και έχοντας την αποκλειστική ευθύνη για την υλοποίηση οποιουδήποτε επενδυτικού σχεδίου. Ο άριστος συνδυασμός της υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού, κατέστησε πλέον την ΕΝΕΑ PROJECT ικανή να φέρει σε πέρας έργα με αυξημένες τεχνολογικά, απαιτήσεις και ειδικές κατασκευές, με τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό κόστους και  ταχύτητας.

Από την ίδρυση της  η ΕΝΕΑ PROJECT SERVICES, έχει επενδύσει πολύ σοβαρά σε μηχανογράφηση με εξειδικευμένο εξοπλισμό, περιφερειακά και λογισμικό, η οποία διαρκώς επεκτείνεται και εξελίσσεται. Η εταιρεία ξεκίνησε με κύριους μετόχους τον Τελλίδη Νικόλαο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και τον Χατζηιορδάνη Αλέξανδρο, Μηχανολόγο Μηχανικό. Μηχανικούς με εμπειρία μεγαλύτερη των 15 χρόνων στην μελέτη και κατασκευή βιομηχανιών τροφίμων. 

Αντίστοιχη είναι και η πορεία  στελέχωσης της, με αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό με πλούσια εμπειρία, αλλά και σε μηχανολογικό εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, κ.λ.π. Σήμερα τα λειτουργικά τμήματα της ΕΝΕΑ PROJECT SERVICES απαρτίζονται από αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους, ειδικούς στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα συστήματα μηχανογράφησης, από οικονομολόγους με πείρα σε θέματα χρηματοοικονομικά και επενδύσεων, καθώς και έμπειρο διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.

Η συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία των ανθρώπων της ΕΝΕΑ PROJECT συχνά πλαισιώνεται από επιλεγμένους συμβούλους, συνεργάτες και ειδικούς σε θέματα τεχνολογίας τροφίμων, γεωργικών βιομηχανιών, μάρκετινγκ, ενέργειας και νέων τεχνολογιών. Ειδικά μάλιστα για τις υψηλές απαιτήσεις ψυκτικών εγκαταστάσεων έχει δημιουργηθεί ιδιαίτερο τμήμα με έμπειρους μηχανολόγους, που αξιοποιούν και επιλέγουν τον καταλληλότερο εξοπλισμό για κάθε περίπτωση, σε συνεργασία με γνωστούς κατασκευαστικούς οίκους. 

Εδώ θα πρέπει τέλος να τονιστεί η πολύ πετυχημένη μέχρι σήμερα συνεργασία με μεγάλο αριθμό εταιρειών προμήθειας εξοπλισμού παραγωγής, στο χώρο της Ελληνικής βιομηχανίας κρέατος, ψαριών, τυροκομικών προϊόντων όπως μαρτυρούν τα μέχρι σήμερα υλοποιημένα  και υπό εκτέλεση έργα και εκφράζεται από την πλήρη ικανοποίηση των πελατών.

Η υποστήριξη του επενδυτή σε κάθε του πρόβλημα, από τα πρώιμα στάδια του σχεδιασμού, μέχρι την τελική φάση υλοποίησης, είναι η βασική αρχή και ο κύριος στόχος της εταιρείας μας.