Η εταιρεία ΕΝΕΑ  PROJECT SERVICES - Νίκος Τελλίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. δραστηριοποιείται την τελευταία  δεκαετία κατά κύριο λόγο στο χώρο των γεωργοκτηνοτροφικών βιομηχανιών και  της ενέργειας, καλύπτοντας τις αυξανόμενες ανάγκες για ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού  και της ανάπτυξης που επιβάλλει ο ενιαίος Ευρωπαϊκός χώρος.   

Η ΕΝΕΑ  PROJECT SERVICES είναι έτσι οργανωμένη ώστε να προσφέρει λύσεις, αντιμετωπίζοντας στο σύνολο του και έχοντας την αποκλειστική ευθύνη για την υλοποίηση οποιουδήποτε επενδυτικού σχεδίου. Ο άριστος συνδυασμός της υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού, κατέστησε πλέον την ΕΝΕΑ PROJECT ικανή να φέρει σε πέρας έργα με αυξημένες τεχνολογικά, απαιτήσεις και ειδικές κατασκευές , με τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό κόστους και  ταχύτητας . 

Από την ίδρυση της η ΕΝΕΑ PROJECT SERVICES, έχει επενδύσει πολύ σοβαρά σε μηχανογράφηση με εξειδικευμένο εξοπλισμό, περιφερειακά και λογισμικό, η οποία διαρκώς επεκτείνεται και εξελίσσεται.

 

Μελέτες

Μελέτες

Ολοκλήρωση και αναθεώρηση, όταν είναι απαραίτητο, της προμελέτης για οριστικοποίηση του συνόλου των επιλογών που συνθέτουν το έργο και επηρεάζουν την επένδυση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κατασκευή

Κατασκευή

Η ΕΝΕΑ PROJECT SERVICES τα τελευταία χρόνια, έχοντας μια ξεχωριστή οργάνωση και εξειδίκευση στα βιομηχανικά κτίρια ειδικών προδιαγραφών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προγραμματισμός και η οργάνωση

Προγραμματισμός και η οργάνωση

Η επιλογή των μεθόδων κατασκευής, των υλικών και του εξοπλισμού, καθορίζονται κατά την εκπόνηση της τεχνικής περιγραφής και των αναλυτικών προδιαγραφών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Έρευνα και στρατηγικός σχεδιασμός

Έρευνα και στρατηγικός σχεδιασμός

Διερεύνηση των δεδομένων της επιχείρησης σε συνδυασμό με έρευνα αγοράς και επιλογή των βασικών αρχών σχεδιασμού της επένδυσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ